top of page

Hakkımızda

Otomotiv Mühendisliği Derneği (OTOMDER) 4 yıl boyunca 5 farklı üniversiteden öğrencilerin çalışmaları sonucunda birçok üniversite ve öğretim üyesinin desteğiyle Ağustos 2016 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Derneğin kuruluş amacı, Otomotiv Mühendisliğini tanıtmak, Otomotiv Mühendisliğinin sektöre tanıtımını yapmak ve kendi sektöründe tercih edilen bir bölüm olmasını sağlamaktır. Derneğin genel merkezi Ankara'dadır.

Hikayemiz

Otomotiv Mühendisliği Derneği kuruluşundan bu yana bir çok eğitim faaliyetine doğrudan veya dolaylı olarak katılım sağlamış ve katkıda bulunmuştur. Bu süreç içerisinde sistemde doğru ve yanlış yapılanları sahada gözlemleme fırsatı edinen OTOMDER, bu bilgi ve birikimleri uzun bir dönem derlemiştir.

Bu bilgi birikimi sonucunda ortaya çıkan sonuç; yenilikçi ve kapsayıcı aynı zamanda herkes tarafından eşit ulaşım hakkına sahip bir eğitim merkezinin ihtiyacı olmuştur. OTOMDER bu ihtiyacı paydaş derneklerin deneyimlerinden de faydalanarak proje haline getirmiştir. T.C. İçişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu destekle beraber yaşam boyu otomotiv alanında eğitim verecek olan OSEM hayat bulmuştur.

 

OTOMDER bünyesinde sürekli devam edecek olan bu eğitim merkezi tüm otomotiv dünyasını kapsamayı ve bu kapsamı sürdürmeyi hedeflemektedir.

Sanayi ortamında bilinçlenmiş ve eğitim almış nitelikli iş gücü yetişmiş olacak

İşletmelerin personellerinin eğitimi için ayıramadıkları zaman ve para kaybının önüne geçilecek

Türkçe kaynak yetersizliğinin yarattığı sebeplerden ötürü meslekli anlayışa ve gelişime katkı sağlanacak

Eğitim kurumlarının vermiş olduğu iş piyasasıyla ilintili ve güncel olmayan müfredatların aksine sektörün ihtiyaçlarının karşılayabilecek bir yapı kurgulanacak

Her geçen gün sayıları katlanarak devam eden mezun işsizlerin nitelikli hale gelerek sektörde istihdam olanakları artacak

Hedefler

bottom of page